ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008

Sản phẩm mới

Sản Phẩm Nổi Bật

 

 

 

NHẬN CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG 

    - Máy Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm               

      - Chế Biến Hải Sản                                                     

   - Máy Phục Vụ Các Ngành Công Nghiệp Nhẹ v.v...

            Tự động hóa để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, giảm lao động đẩy nhanh tiến độ sản xuất

(Xem chi tiết đầy đủ tại: danh mục Thiết Bị Chế Biến Thực Phẩm  - chọn sản phẩm - chọn vi deo)